Psychosociaal Therapeut Marieke de Bruijn

Opleiding tot Psychosociaal Therapeut.

Doel van de opleiding tot psychosociaal therapeut. De VTI-opleiding heeft als doel het opleiden in begeleiden van cliënten in bewustzijnsprocessen en bij ingrijpende gebeurtenissen in het leven van de client (rouw, echtscheiding, ziekte, ontslag,problemen en familie of vrienden, problemen op het werk etc) de cliënt eigen draagkracht te laten vinden Dit op zodanige wijze dat de cliënt bij zijn eigen antwoorden op (levens)vragen kan komen. De werkwijze is er op gebaseerd dat we de client begeleiden in een proces van: Zelfkennis: ( kennis hebben van eigen geschiedenis, levensloop, belangrijke gebeurtenissen en belangrijke mensen) Zelfinzicht: de problemen van nu kunnen koppelen aan de geschiedenis. Patronen ontdekken, dat wat er niet geweest is en vooral verlangens en behoeften van dit moment kunnen herkennen en erkennen. Hierdoor heling en groei bewerkstelligen. En het referentiekader van de cliënt verbreden en verdiepen. Zelfbesef: Bewustzijn ontwikkelen en vergroten door te leren naar het Zelfinzicht te gaan handelen. De cliënt leren zich te verhouden tot de gebeurtenissen en omstandigheden in zijn/haar leven, in plaats van te reageeren vanuit oude patronen. De studenten worden opgeleid tot psychosociaal therapeut, gericht op deze processen. In deze opleiding gaat het over bewustwordingsprocessen in de breedste zin van het woord. Levensprocessen die we onder andere tegenkomen bij, overlijden, echtscheiding, verlies van gezondheid, van werk, van verwachtingen, verlies van zingeving en zelfvertrouwen. Daar waar we aangeraakt worden in onze pijnpunten bij ingrijpende gebeurtenissen. Ontwikkeling van de persoonlijkheid en groei van bewustzijn. Waarom zou je voor onze VTI-opleiding kiezen? De VTI-opleding geeft als enige onder de opleidingen tot Psychosociaal therapeut de mogelijkheid om met externe cliënten te oefenen. Voor de laatste 5 weekenden van de VTI-opleiding nodigen wij mensen uit die blij zijn om op deze wijze aan hun eigen problematiek te werken met begeleiding van de aankomend therapeut onder supervisie van de docent. De eerste drie weekenden oefenen de studenten met elkaar altijd met inbreng van eigen situaties. Dit om zelf te ervaren wat er gebeurt als je begeleid wordt en er worden fouten gemaakt. (wat logischerwijs gebeurt in het begin). Onze studenten oefenen NOOIT onderling met casussen. Een casus is een voorbeeld van hoe het ZOU KUNNEN GAAN in de praktijk. De gevoelens die bij de casus ( het verhaal wat verteld wordt) horen, zijn dus nooit echt. Door het werken met een casus leer je als aankomend therapeut niet te anticiperen op echte gevoelens. Want het is immers gespeeld. Dit is voor ons, als opleiders, van wezenlijk belang! Het is namelijk het verschil tussen gespeeld en daarmee oefenen of een realiteit en daarmee oefenen. Alleen door het laatste kun je een eigen werkwijze ontwikkelen. Bij een casus zijn er altijd ontsnappingen mogelijk omdat het verhaal niet echt voor “de zogenaamde cliënt” speelt. Ook is er geen andere opleiding tot psychosociaal therapeut die stages aanbiedt. Tijdens de VTI-opleiding is er in ieder geval een kijkstage verplicht, maar mag je zelf voor meerdere kiezen, en er is een werkstage, wat inhoudt dat je 9 dagdelen achter elkaar onder supervisie met cliënten mag werken en deelneemt aan de werkbesprekingen met de staf. Voor wie is de opleiding? De deeltijdopleiding is bedoeld voor mensen (maatschappelijk werkers, artsen, predikanten, leerkrachten, verplegend personeel, vrijwilligers in een hospice enz.) Dus voor hen die zich bezig (willen) houden met het begeleiden van cliënten in rouw- en verliesprocessen en die het ervaringsgericht werken willen integreren in hun eigen werk. De opleiding is er ook voor diegenen die – mogelijk naast behoud van de reeds bestaande baan - een eigen praktijk als psychosociaal therapeut willen opzetten. Door het sterk ervaringsgerichte karakter van de opleiding is de opleiding ook heel geschikt voor mensen die op zoek zijn naar persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Wij stellen niet als voorwaarde dat u reeds in de hulpverlening werkzaam bent of dat u een opleiding heeft gevolgd op dit gebied. Belangrijker dan werkervaring en opleiding vinden we betrokkenheid en de bereidheid om eigen processen aan te gaan. Gezien de inhoud van de opleiding is het wel van belang kennis op HBO-niveau te kunnen opdoen. De opleiding vindt hoofdzakelijk plaats in weekenden. Hierdoor en door het ervaringsgerichte karakter van de opleiding is de opleiding goed te combineren met een reeds bestaande baan. Erkenning De VTI-opleiding is erkend door: NVPA ( Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen) LVPW (Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden) SKB (Stichting Keurmerk Beroepsopleidingen) NVMW (Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkers) BAM (Beroepsregister van Agogische en Maatschappelijk Werk) heeft aan de opleiding 14,5 registerpunten toegekend (vrije ruimte) Voor de overige toelatingseisen bij de genoemde beroepsverenigingen adviseren wij u contact met hen op te nemen. Samenwerking Con Amore & Centrum Marieke de Bruijn Aanbeveling Opleidingen Marieke de Bruijn is een samenwerking aangegaan met opleidingsinstituut Con Amore voor de Psycho-sociale Basiskennis (PsBK). Te volgen op diverse plaatsen in het land. Je kunt deze opleiding gelijktijdig doen met de VTI opleiding, dit betekent dat je toekomstige cliënten vergoed worden door de zorgverzekering, mits dat in hun verzekeringspakket is opgenomen. Voor meer info: www.conamore.com Korting/Fee Dankzij de samenwerking tussen Con Amore en Centrum Marieke de Bruijn is er een korting/fee mogelijk. Er is een bedrag afgesproken dat wordt verdeeld over Centrum Marieke de Bruijn en de studenten van Centrum Marieke de Bruijn. Bij de studenten wordt een korting gegeven op een van hun facturen. Werkwijze De studenten die via Centrum Marieke de Bruijn komen, vermelden dit bij hun inschrijving in het opmerkingenveld. Con Amore neemt tijdens het verwerken van deze inschrijving contact op met Centrum Marieke de Bruijn om te verifiëren of deze student inderdaad bij hen staat ingeschreven. Zodra dit geverifieerd is, wordt de eventuele korting doorgevoerd. Inhaalregeling Studenten die via Centrum Marieke de Bruijn de PsBK opleiding bij ons volgen, kunnen na inschrijving gezien worden als ‘reguliere’ studenten en mogen daarom vrij gebruikmaken van onze inhaalregelingen. -------------------------------------------------------------------------------- Een van de voordelen van de VTI opleiding is, dat je eerst uitgebreid naar je eigen proces gaat kijken. Er eerst achter komen wie jezelf bent, waarom je doet zoals je doet,en waarom je kiest zoals je kiest. Met de achterliggende gedachte dat het arrogant is om te denken dat je een ander kan helpen, terwijl je niet naar jezelf gekeken hebt. Pas daarna leer je je te verhouden naar de ander, je cliënt. De VTI ( verlies trauma integratie) zit mooi in elkaar. Gaandeweg word je vertrouwd met de werkwijze en de methodieken, nooit vanuit de ander, altijd vanuit jezelf. In 2005 heb ik de VTI afgerond. Al jaren ben ik werkzaam in mijn eigen praktijk, elke dag ben ik blij dat ik deze opleiding heb gedaan.Het was iedere cent waard. -------------------------------------------------------------------------------- Door een persoonlijk verlies ben ik, via verschillende spirituele benaderingen, uiteindelijk in 2005 bij Centrum Marieke de Bruin terecht gekomen. Marieke heeft me geholpen de weg naar mijzelf te vinden. En Marieke schotelt dit voor op haar eigen authentieke, betrokken, scherpe, maar ook humoristische wijze. Met veel plezier ben ik altijd naar de weekenden in haar opleidingscentrum in de Glind gegaan. Het was een verademing. Hier werd veel helder en duidelijk, hier waren woorden voor hetgeen wat ik al heel mijn leven voelde maar wat ik niet kon uiten of benoemen. Dat hielp me verder in mijn persoonlijke en ook mijn professionele leven. Langzaam maar zeker zijn deze 2 levens vloeiend in elkaar over gegaan. Ik nam ontslag bij het onderwijs en begon een praktijk in mijn woonplaats. Ik krijg cliënten vanuit Jeugdzorg, WMO, zorgverzekeringen en het bedrijfsleven, maar ook uit eigen initiatief. Er is veel behoefte aan deze manier van werken (ik noem het liever manier van leven). Alle aangeboden tools zijn direct bruikbaar in het dagelijkse leven. Een absolute aanrader. -------------------------------------------------------------------------------- Toen ik met de Internalisatie / VTI opleiding startte, had ik een groot verlangen om mezelf (nog) beter te leren kennen. De inzichten die ik tijdens de opleiding in mijn eigen persoonlijke processen heb gekregen, zijn cadeautjes die ik iedere dag gebruik om in het dagelijks leven bewuster en meer mezelf te zijn. Dit gun ik iedereen! Dit is ook mijn drijfveer om als psychosociaal therapeut cliënten te begeleiden in mijn eigen praktijk! Sonja de Bruin -------------------------------------------------------------------------------- Hoe heb ik als deelnemer de VTI opleiding ervaren? Ik vond de totale opleiding geweldig! Ja ..ook vaak heel moeilijk. Ik durfde bijvoorbeeld de eerste keer nauwelijks naar binnen te gaan. Ik ben echter binnen gekomen en kreeg steeds meer motivatie en doorzettingsvermogen om er zoveel mogelijk van te leren. Later was ik er werkelijk niet meer weg te slaan. Zodoende kreeg ik de meest leerzame lessen van mijn leven. Tijdens de opleiding kon ik ook weer voelen hoe ‘ blij’ zijn voelde. Dat was daarvoor wel anders geweest. Ik had namelijk niet zo goed geleerd om stil te staan bij gevoelens als boosheid, angst en verdriet. En na vele verliezen in mijn leven ging ik dus door, totdat het eigenlijk niet meer ging. Ik leerde er weer het 'mogen voelen'. In de weekenden waren er de sessies, visualisaties, de oefeningen, de theorie om mezelf weer te leren erkennen, herkennen en waarderen. Ik leerde dat gevoelens een functie en misvormingen hebben en dat het ervaren van deze gevoelens me de ingang gaven naar het me verbinden met het leven, met mezelf. Ik raakte steeds meer geïnteresseerd in de vrouw, in de mens die ik was/ben en genoot van het aan-en- met-mezelf leren, samen met anderen die ook aan-en-met-zichzelf aan het leren waren. Ik leerde de zachtheid in mij weer kennen. De liefdevolle, uitnodigende, respectvolle, soms uitdagende manier van aanwezig zijn en handelen van Marieke, Jan en de andere therapeuten wilde ik toen ook graag leren. --------------------------------------------------------------------------------
Trijnie Tuhumena
Trijnie Tuhumena psychosociaal therapeut
Hilde van Straten - de Caluwé
Centrum Marieke de Bruijn                                                Hanzeweg 48 6981 BX Doesburg       T. 06-55727400                     cmbagenda@gmail.com                     www.mariekedebruijn.com Centrum Marieke de Bruijn opleiding tot Psychosociaal Therapeut
Sonja de Bruijn Psychosociaal therapeut
Annemiek Welten
Marieke de Bruijn, docent psychosociale therapie

Opleiding tot Psychosociaal Therapeut.

Doel van de opleiding tot psychosociaal

therapeut.

De VTI-opleiding heeft als doel het opleiden in begeleiden

van cliënten in bewustzijnsprocessen en rouw- en

verliesprocessen.

Dit op zodanige wijze dat de cliënt bij zijn eigen antwoorden op (levens)vragen kan komen. De werkwijze is er op gebaseerd dat we de cliënt begeleiden in een proces van: Zelfkennis: ( kennis hebben van eigen geschiedenis, levensloop, belangrijke gebeurtenissen en belangrijke mensen) Zelfinzicht: de problemen van nu kunnen koppelen aan de geschiedenis. Patronen ontdekken, dat wat er niet geweest is en vooral verlangens en behoeften van dit moment kunnen herkennen en erkennen. Hierdoor heling en groei bewerkstelligen. En het referentiekader van de client verbreden en verdiepen. Zelfbesef: Bewustzijn ontwikkelen en vergroten door te leren naar het Zelfinzicht te gaan handelen. De cliënt leren zich te verhouden tot de gebeurtenissen en omstandigheden in zijn/haar leven, in plaats van te reageeren vanuit oude patronen. De studenten worden opgeleid tot psychosociaal therapeut, gericht op deze processen. In deze opleiding gaat het over verliezen in de breedste zin van het woord. Verliezen die we onder andere tegenkomen bij, overlijden, echtscheiding, verlies van gezondheid, verlies van werk, verlies van verwachtingen, verlies van zingeving en zelfvertrouwen. Ontwikkeing van de persoonlijkheid en groei van bewustzijn Waarom zou je voor onze VTI-opleiding kiezen? De VTI-opleding geeft als enige onder de opleidingen tot Psychosociaal therapeut de mogelijkheid om met externe cliënten te oefenen. Voor de laatste 5 weekenden van de VTI-opleiding nodigen wij mensen uit die blij zijn om op deze wijze aan hun eigen problematiek te werken met begeleiding van de aankomend therapeut onder supervisie van de docent. De eerste drie weekenden oefenen de studenten met elkaar altijd met inbreng van eigen situaties. Dit om zelf te ervaren wat er gebeurt als je begeleid wordt en er worden fouten gemaakt. (wat logischerwijs gebeurt in het begin). Onze studenten oefenen NOOIT onderling met casussen. Een casus is een voorbeeld van hoe het ZOU KUNNEN GAAN in de praktijk. De gevoelens die bij de casus ( het verhaal wat verteld wordt) horen, zijn dus nooit echt. Door het werken met een casus leer je als aankomend therapeut niet te anticiperen op echte gevoelens. Want het is immers gespeeld. Dit is voor ons, als opleiders, van wezenlijk belang! Het is namelijk het verschil tussen gespeeld en daarmee oefenen of een realiteit en daarmee oefenen. Alleen door het laatste kun je een eigen werkwijze ontwikkelen. Bij een casus zijn er altijd ontsnappingen mogelijk omdat het verhaal niet echt voor “de zogenaamde cliënt” speelt. Ook is er geen andere opleiding tot psychosociaal therapeut die stages aanbiedt. Tijdens de VTI-opleiding is er in ieder geval een kijkstage verplicht, maar mag je zelf voor meerdere kiezen, en er is een werkstage, wat inhoudt dat je 9 dagdelen achter elkaar onder supervisie met cliënten mag werken en deelneemt aan de werkbesprekingen met de staf. Voor wie is de opleiding? De deeltijdopleiding is bedoeld voor mensen (maatschappelijk werkers, artsen, predikanten, leerkrachten, verplegend personeel, vrijwilligers in een hospice enz.) Dus voor hen die zich bezig (willen) houden met het begeleiden van cliënten in rouw- en verliesprocessen en die het ervaringsgericht werken willen integreren in hun eigen werk. De opleiding is er ook voor diegenen die – mogelijk naast behoud van de reeds bestaande baan - een eigen praktijk als psychosociaal therapeut willen opzetten. Door het sterk ervaringsgerichte karakter van de opleiding is de opleiding ook heel geschikt voor mensen die op zoek zijn naar persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Wij stellen niet als voorwaarde dat u reeds in de hulpverlening werkzaam bent of dat u een opleiding heeft gevolgd op dit gebied. Belangrijker dan werkervaring en opleiding vinden we betrokkenheid en de bereidheid om eigen processen aan te gaan. Gezien de inhoud van de opleiding is het wel van belang kennis op HBO-niveau te kunnen opdoen. De opleiding vindt hoofdzakelijk plaats in weekenden. Hierdoor en door het ervaringsgerichte karakter van de opleiding is de opleiding goed te combineren met een reeds bestaande baan. Erkenning De VTI-opleiding is erkend door: NVPA ( Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen) LVPW (Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden) SKB (Stichting Keurmerk Beroepsopleidingen) NVMW (Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkers) BAM (Beroepsregister van Agogische en Maatschappelijk Werk) heeft aan de opleiding 14,5 registerpunten toegekend (vrije ruimte) Voor de overige toelatingseisen bij de genoemde beroepsverenigingen adviseren wij u contact met hen op te nemen.

Referenties van enkele afgestudeerde

therapeuten.

___________________________________________ Trijnie Tuhumena Een van de voordelen van de VTI opleiding is, dat je eerst uitgebreid naar je eigen proces gaat kijken. Er eerst achter komen wie jezelf bent, waarom je doet zoals je doet,en waarom je kiest zoals je kiest. Met de achterliggende gedachte dat het arrogant is om te denken dat je een ander kan helpen, terwijl je niet naar jezelf gekeken hebt. Pas daarna leer je je te verhouden naar de ander, je cliënt. De VTI ( Verlies Trauma Integratie) zit mooi in elkaar. Gaandeweg word je vertrouwd met de werkwijze en de methodieken, nooit vanuit de ander, altijd vanuit jezelf. In 2005 heb ik de VTI afgerond. Al jaren ben ik werkzaam in mijn eigen praktijk, elke dag ben ik blij dat ik deze opleiding heb gedaan. Het was iedere cent waard. ___________________________________________ Hilde van Straten - de Caluwé Door een persoonlijk verlies ben ik, via verschillende spirituele benaderingen, uiteindelijk in 2005 bij Centrum Marieke de Bruin terecht gekomen. Marieke heeft me geholpen de weg naar mijzelf te vinden. En Marieke schotelt dit voor op haar eigen authentieke, betrokken, scherpe, maar ook humoristische wijze. Met veel plezier ben ik altijd naar de weekenden in haar opleidingscentrum in de Glind gegaan. Het was een verademing. Hier werd veel helder en duidelijk, hier waren woorden voor hetgeen wat ik al heel mijn leven voelde maar wat ik niet kon uiten of benoemen. Dat hielp me verder in mijn persoonlijke en ook mijn professionele leven. Langzaam maar zeker zijn deze 2 levens vloeiend in elkaar over gegaan. Ik nam ontslag bij het onderwijs en begon een praktijk in mijn woonplaats. Ik krijg cliënten vanuit Jeugdzorg, WMO, zorgverzekeringen en het bedrijfsleven, maar ook uit eigen initiatief. Er is veel behoefte aan deze manier van werken (ik noem het liever manier van leven). Alle aangeboden tools zijn direct bruikbaar in het dagelijkse leven. Een absolute aanrader. ___________________________________________ Sonja de Bruin Toen ik met de Internalisatie / VTI opleiding startte, had ik een groot verlangen om mezelf (nog) beter te leren kennen. De inzichten die ik tijdens de opleiding in mijn eigen persoonlijke processen heb gekregen, zijn cadeautjes die ik iedere dag gebruik om in het dagelijks leven bewuster en meer mezelf te zijn. Dit gun ik iedereen! Dit is ook mijn drijfveer om als psychosociaal therapeut cliënten te begeleiden in mijn eigen praktijk! ___________________________________________ Hoe heb ik als deelnemer de VTI opleiding ervaren? Ik vond de totale opleiding geweldig! Ja ..ook vaak heel moeilijk. Ik durfde bijvoorbeeld de eerste keer nauwelijks naar binnen te gaan. Ik ben echter binnen gekomen en kreeg steeds meer motivatie en doorzettingsvermogen om er zoveel mogelijk van te leren. Later was ik er werkelijk niet meer weg te slaan. Zodoende kreeg ik de meest leerzame lessen van mijn leven. Tijdens de opleiding kon ik ook weer voelen hoe ‘ blij’ zijn voelde. Dat was daarvoor wel anders geweest. Ik had namelijk niet zo goed geleerd om stil te staan bij gevoelens als boosheid, angst en verdriet. En na vele verliezen in mijn leven ging ik dus door, totdat het eigenlijk niet meer ging. Ik leerde er weer het 'mogen voelen'. In de weekenden waren er de sessies, visualisaties, de oefeningen, de theorie om mezelf weer te leren erkennen, herkennen en waarderen. Ik leerde dat gevoelens een functie en misvormingen hebben en dat het ervaren van deze gevoelens me de ingang gaven naar het me verbinden met het leven, met mezelf. Ik raakte steeds meer geïnteresseerd in de vrouw, in de mens die ik was/ben en genoot van het aan-en- met-mezelf leren, samen met anderen die ook aan- en-met-zichzelf aan het leren waren. Ik leerde de zachtheid in mij weer kennen. De liefdevolle, uitnodigende, respectvolle, soms uitdagende manier van aanwezig zijn en handelen van Marieke, Jan en de andere therapeuten wilde ik toen ook graag leren.
· · · · · Centrum Marieke de Bruijn  					  T. 06-55727400Hanzeweg 48 6981 BX Doesburg		     cmbagenda@gmail.com Trijnie Tuhumena psychosociaal therapeut Hilde van Straten. Psychosociaal Therapeut Centrum Marieke de Bruijn opleiding tot Psychosociaal Therapeut Sonja de Bruijn Psychosociaal therapeut
Annemiek Welten